CHILL OUT MASSAGE

 

CHILL OUT WITHOUT THE CHILL

Hội An Town Home Resort không chỉ địa điểm giúp bạn tổng kết hành trình khám phá Hội An hay đặt dấu chấm hết cho kỳ nghỉ dưỡng, mà là nơi biến tâm trí bạn xoay quanh hai chữ “ Hội An” và đầy lưu luyến.

Chúng tôi luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho mỗi khách khi dành thời gian nghỉ dưỡng tại Hội An Town Home Resort.

“Miễn phí 30 phút massage chân cho mỗi khách đặt phòng phòng Family và Executive”.

Cảm xúc chill out phết ^^

Bạn cần thông tin và đặt phòng,  xin hãy liên hệ với chúng tôi theo:

+ Số điện thoại: 0235 246 00 88

+Mail: sales2@hoiantown.vn

+ Ưu đãi có hiệu lực từ bây giờ đến ngày 30 tháng 11, 2019

< English Below>

Hoi An Town Home Resort is not only a place for you to summarize Hoi An’s journey or to put an end to your vacation, but also one that a place to turn your mind  around two words “Hoi An” and full of feelings.

We always give special favor to every guest when staying at Hoi An Town Home Resort.

“Free 30-minute foot massage for booking of Family and Executive room.”

Chill out zone ^^

For more information and reservation, please contact us by:

+ Phone: 0235 246 00 88

+Mail: sales2@hoiantown.vn

Offer is valid from now till 30th, November 2019